3

Målinriktad digital marknadsföring för att förnya företagets image

14.9.2023
Det är nog få österbottningar som inte har sett de blåvita bussarna som varje dag kör mellan Kokkola och Vasa. Ingsva, Österbottens största bussbolag, har länge rullat stadigt på vägen och fungerat som en viktig del av Österbottens infrastruktur.
 
Trots Ingsvas väletablerade varumärke har företaget under de senaste åren tvingats bemöta nya utmaningar: företaget har haft svårt att nå ut till den yngre målgruppen och de har även svårt att hitta ny personal, vilket är oroväckande för framtiden.

Digital marknadsföring är effektivt när man gör det rätt
Elisabeth Andersson, marknadsföringsansvarig på Ingsva, insåg att företaget behövde hitta nya sätt för att nå fram till unga, både för att öka försäljningen men också för att förändra uppfattningen hos de unga om vad Ingsva gör och vilka de är.
 
- Vår kundgrupp består förstås av äldre människor, men även till stor del av skolungdomar, studeranden och människor som pendlar till och från jobbet. För att nå ut till de yngre målgrupperna mer effektivt valde vi att satsa på nytt och mer engagerande innehåll, berättar Elisabeth.
 
I detta skede valde Ingsva, tack vare en rekommendation av en bekant, att anlita Someone för jobbet.
 
- Vi visste inte riktigt hur vi skulle gå tillväga för att nå ut till våra yngre målgrupper. Vi insåg att vi behöver en samarbetspartner som är kunnig på det och som också kan se vår bransch med nya ögon. När man har jobbat länge vid samma företag och i samma bransch blir man lite blind för den egna verksamheten. Det är här som Someone kom in i bilden.


Målinriktad marknadsföring som stöder företagets affärsmål
Samarbetet mellan Ingsva och Someone inleddes med en workshop för att ta reda på vem Ingsva vill vara på sociala medier, identifiera deras målgrupper, sätta upp konkreta marknadsföringsmål, och fundera på vilka plattformar som bäst lämpar sig för deras mål. Efter workshoppen, när alla stora frågor hade besvarats, var det upp till Someone att skapa innehållet.
 
- Someone har skapat både organiskt innehåll till våra digitala kanaler och innehåll till flera kampanjer som vi kört i hela Österbotten. För att nå hem hos den yngre målgruppen har Someone satsat på underhållande och informativt innehåll som faktiskt fångat uppmärksamhet och väckt intresse. Vi har många gånger fått höra positiv feedback av människor som har sett och uppskattat våra inlägg.
 
Marknadsföring ger resultat
Sedan slutet av 2022 har Someone även skapat kampanjstrategier för att fräscha upp Ingsvas image och hjälpa dem att rekrytera nya busschaufförer. Det är generellt svårt att inom bussbranschen rekrytera busschaufförer, ett problem som både bussbolag och utbildningsinstitut runtom i landet försöker lösa.
 
- Många uppfattar nog branschen och yrket som tråkigt - och det vill vi ändra på. Att vara busschaufför är socialt, omväxlande och ger dig mycket frihet och flexibilitet. Someone har verkligen tänkt utanför ramarna och lyckats skapa energiskt innehåll som fått de unga att se oss på ett helt nytt sätt.
 
Nytänkande rekryteringskampanjer
Ett av Ingsvas mål är att på lång sikt rekrytera 50 nya busschaufförer, vartefter företagets nuvarande chaufförer går i pension. Att få unga att faktiskt ta steget att utbilda sig till busschaufför har krävts en hel del tankesmedjor och bollplank - för i detta fall skulle det inte ha räckt med en vanlig rekryteringsannons.
 
Det första steget i rekryteringsprojektet var att skapa en ny rekryteringsportal på Ingsvas webbsida: en helt ny rekryteringsvärld där de som är intresserade av busschaufförsyrket får all information de behöver. Rekryteringssidan är modern, användarvänlig och framför allt effektiv. Den har hjälpt Ingsva att både informera och attrahera.
 
Det andra steget i rekryteringskampanjen var att skapa engagerande och roligt innehåll i ett försök att å ena sidan ändra de ungas uppfattning om både företaget och branschen, och å andra sidan få dem att ta steget till att utbilda sig till busschaufför.
 
- Det har varit oerhört roligt att se resultatet av marknadsföringskampanjerna. Someone har kommit med idéer som varit pigga, unika och framför allt omtyckta. Vi har fått en betydligt fräschare image tack vare kampanjerna, och vi har även lyckats rekrytera 10 nya chaufförer. Vi fick till och med börja ta det lugnare med annonseringen, eftersom vi vill sprida ut rekryteringen under flera år.
 
Elisabeth tycker att samarbetet med Someone har fungerat väl.
 
- Someone har inte bara hjälpt oss att se vår egen verksamhet med nya ögon - de har även fått andra att se oss med nya ögon. Personalen på Someone är väldigt mångsidig och de har bollat fram och tillbaka med oss sedan dag ett för att skapa ett så bra resultat som möjligt. Vi är verkligen nöjda och kommer att fortsätta satsa på digital marknadsföring, avslutar Elisabeth.