2

Innehåll betyder allt på sociala medier

20.9.2023
Mål: att förstärka varumärket och nå ut till företagets målgrupp
Vårt mål var klart redan från första början: att skapa en stark närvaro på Keymets sociala medie-kanaler. Från att till en början ha haft en väldigt blygsam närvaro på sociala medier, har vi genom strategisk marknadsföring och nytänkande innehåll hjälpt Keymet få ett starkt engagemang på sociala medier, förstärkt den lokala kännedomen om företaget och hjälpt dem att nå ut till sin målgrupp och framtida anställda.
 
– Innan vi började samarbeta med Someone hade vi bara Instagram, men uppdaterade väldigt sällan. Nu har vi ett stort engagemang på våra kanaler, och tack vare det strategiska tillvägagångssättet Someone implementerat har många i lokaltrakterna numera koll på oss, säger Jenni Svenfelt, Quality & Supply Chain Manager på Keymet.
 
Milstolpar och projekt under samarbetet
En stor milstolpe i samarbetet var uppdateringen av Keymets nya webbsida. Företaget hade behov av en modern webbsida som skulle visa vem Keymet verkligen är: ett modernt, nytänkande och växande österbottniskt företag som ligger i framkant inom skräddarsydda metallkomponenter.
 
Vi moderniserade Keymets webbsida genom att ta nya bilder av deras utrymmen och personal och skriva nya SEO-anpassade texter på svenska, finska och engelska. Resultatet blev en imponerande och informativ webbsida som speglar Keymets innovativitet, ger besökare en djupare inblick i företagets kompetens, och kommunicerar företagets värderingar till en bredare publik. 
Under vårt samarbete med Keymet har vi:
- Skapat och upprätthållit deras sociala medie-kanaler
- Gjort helt nytt innehåll till Keymets webbsida
- Lanserat rekryteringskampanjer
- Hanterat Google Ads-kampanjer
- Utfört bildbanksfotograferingar
- Skriva SEO-anpassade webbsidetexter
- Skapat bild- och videoinnehåll till deras sociala medier
- Skrivit pressmeddelanden
- Skapat företagspresentationer
- Satsat på employer branding
 
Innehåll betyder allt på sociala medier
I en digital värld där innehåll betyder allt har skapandet av engagerande innehåll varit en avgörande del av att hjälpa Keymet nå ut till sin målgrupp.
 
- Innehållet som Someone har skapat har varit toppen: de förstår vårt företag och våra behov och hjälper oss att förmedla vårt budskap i våra kanaler. Innehållets höga kaliber har inte bara förstärkt vårt varumärke utan också spelat en viktig roll för våra rekryteringsinsatser, säger Jenni Svenfelt.
 
Vårt samarbete med Keymet har levererat konkreta resultat — ökat engagemang, större kännedom om Keymet i lokalregionen och mer lyckade rekryteringskampanjer. Vi är inte bara vilken marknadsföringsbyrå som helst: vi är en del av våra kunders framgångsresor.